رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تا یک سال و نیم دیگر عرضه خودرو در بورس نداریم

عشقی: تا یک سال و نیم دیگر عرضه خودرو در بورس نداریم رئیس سازمان بورس: با توجه به تعهدات خودروسازان در سامانه یکپارچه، تا یکسال و نیم آینده فعلا برنامه جدیدی برای عرضه بورسی وجود ندارد. اگر خودروسازان بخواهند این کار را انجام دهند مشکلی برای آن نداریم.

عشقی: تا یک سال و نیم دیگر عرضه خودرو در بورس نداریم

رئیس سازمان بورس:

با توجه به تعهدات خودروسازان در سامانه یکپارچه، تا یکسال و نیم آینده فعلا برنامه جدیدی برای عرضه بورسی وجود ندارد.

اگر خودروسازان بخواهند این کار را انجام دهند مشکلی برای آن نداریم.


جدیدترین خبرها