رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارتش آمریکا ناو هواپیمابر جرالد فورد، گران‌ترین ناو هواپیمابر جهان رو به آب‌های اسرائیل فرستاد

ارتش آمریکا ناو هواپیمابر جرالد فورد، گران‌ترین ناو هواپیمابر جهان رو به آب‌های اسرائیل فرستاد ‏ناو جرالد فورد با ۳۳۷ متر طول و ۷۸ متر عرض قابلیت حمل بیش از ۷۵ جت جنگنده رو داره و مجهز به پیشرفته‌ترین سیستم‌های موشکی و دفاع ضدموشکی‌ست ‏ناو آمریکایی نورماندی هم به سمت آب‌های اسرائیل در حرکت است

ارتش آمریکا ناو هواپیمابر جرالد فورد، گران‌ترین ناو هواپیمابر جهان رو به آب‌های اسرائیل فرستاد

‏ناو جرالد فورد با ۳۳۷ متر طول و ۷۸ متر عرض قابلیت حمل بیش از ۷۵ جت جنگنده رو داره و مجهز به پیشرفته‌ترین سیستم‌های موشکی و دفاع ضدموشکی‌ست

‏ناو آمریکایی نورماندی هم به سمت آب‌های اسرائیل در حرکت است