رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده کنگره آمریکا: سلاح های آمریکایی در دست حماس علیه اسراییلی ها از افغانستان و اوکراین آمده اند!

نماینده کنگره آمریکا: سلاح های آمریکایی در دست حماس علیه اسراییلی ها از افغانستان و اوکراین آمده اند! نماینده کنگره آمریکا خواستار مشخص شدن کشور ارسال کننده سلاح های مورد استفاده علیه اسرائیلی ها شد. مارجری تیلر گرین، نماینده کنگره آمریکا نوشت: ما باید با اسرائیل همکاری کنیم تا شماره سریال هر سلاح آمریکایی که […]

نماینده کنگره آمریکا: سلاح های آمریکایی در دست حماس علیه اسراییلی ها از افغانستان و اوکراین آمده اند!

نماینده کنگره آمریکا خواستار مشخص شدن کشور ارسال کننده سلاح های مورد استفاده علیه اسرائیلی ها شد.

مارجری تیلر گرین، نماینده کنگره آمریکا نوشت: ما باید با اسرائیل همکاری کنیم تا شماره سریال هر سلاح آمریکایی که حماس علیه اسرائیل به کار گرفته را ردیابی کنیم. این سلاح ها از افغانستان آمده اند؟ از اوکراین آمده اند؟ به احتمال زیاد هر دو./ جماران