رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت ترخیص روغن خام آفتابگردان و سویا از آبان ماه

ممنوعیت ترخیص روغن خام آفتابگردان و سویا از آبان ماه بنابر اعلام وزارت جهادکشاورزی ترخیص روغن خام آفتابگردان و سویا از تمامی مبادی گمرکات کشور از اول آبان ممنوع شد.

ممنوعیت ترخیص روغن خام آفتابگردان و سویا از آبان ماه

بنابر اعلام وزارت جهادکشاورزی ترخیص روغن خام آفتابگردان و سویا از تمامی مبادی گمرکات کشور از اول آبان ممنوع شد.