رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب ادعای دست داشتن ایران در حمله حماس علیه اسراییل

تکذیب ادعای دست داشتن ایران در حمله حماس علیه اسراییل نماینده ایران در سازمان ملل: ما در پاسخ فلسطین نقشی نداریم؛ تصمیمات مقاومت فلسطین «خودجوش» و «مطابق منافع قانونی ملت فلسطین» است. ادعاهای غرب مبنی بر دست داشتن ایران در انجام شدن عملیات گسترده جنبش مقاومت فلسطین علیه مواضع اسراییل را رد می کنیم.

تکذیب ادعای دست داشتن ایران در حمله حماس علیه اسراییل

نماینده ایران در سازمان ملل:
ما در پاسخ فلسطین نقشی نداریم؛ تصمیمات مقاومت فلسطین «خودجوش» و «مطابق منافع قانونی ملت فلسطین» است.

ادعاهای غرب مبنی بر دست داشتن ایران در انجام شدن عملیات گسترده جنبش مقاومت فلسطین علیه مواضع اسراییل را رد می کنیم.


جدیدترین خبرها