رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارتش اسرائیل: ۵ برابر جنگ ۳۳ روزه مهمات استفاده کردیم

ارتش اسرائیل: ۵ برابر جنگ ۳۳ روزه مهمات استفاده کردیم سخنگوی ارتش اسراییل: میزان مهمات به کار رفته در حملات انجام گرفته علیه غزه تاکنون ۵ برابر مهماتی است که در کل جنگ دوم لبنان (۳۳ روزه) مورد استفاده قرار گرفته بود. سخنگوی قسام هشدار داد: هر حمله بدون اعلام قبلی اسراییل با اعدام یکی […]

ارتش اسرائیل: ۵ برابر جنگ ۳۳ روزه مهمات استفاده کردیم

سخنگوی ارتش اسراییل: میزان مهمات به کار رفته در حملات انجام گرفته علیه غزه تاکنون ۵ برابر مهماتی است که در کل جنگ دوم لبنان (۳۳ روزه) مورد استفاده قرار گرفته بود.

سخنگوی قسام هشدار داد: هر حمله بدون اعلام قبلی اسراییل با اعدام یکی از اسرا پاسخ داده خواهد شد.