رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارسال ۴۰۰۰ خودروی احتکاری ایران خودرو به استان‌ها

ارسال ۴۰۰۰ خودروی احتکاری ایران خودرو به استان‌ها مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: چهار هزار خودرو کشف‌شده در پارکینگ ایران خودرو، پلاک‌گذاری و با هدف تحویل به مشتری به استان‌های مربوطه فرستاده شده است.

ارسال ۴۰۰۰ خودروی احتکاری ایران خودرو به استان‌ها

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی:

چهار هزار خودرو کشف‌شده در پارکینگ ایران خودرو، پلاک‌گذاری و با هدف تحویل به مشتری به استان‌های مربوطه فرستاده شده است.