رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منصوری: ۳۰ سال زمان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام لازم است

منصوری: ۳۰ سال زمان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام لازم است معاون اجرایی رئیس‌جمهور: ۶۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم. اگر پروژه عمرانی جدید شروع نکنیم، ۳۰ سال زمان لازم است تا پروژه های قبلی تکمیل شود. این سبک مدیریت باید تغییر کند. باید منابع را در حوزه های مولد، سرمایه گذاری کنیم […]

منصوری: ۳۰ سال زمان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام لازم است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

۶۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم.

اگر پروژه عمرانی جدید شروع نکنیم، ۳۰ سال زمان لازم است تا پروژه های قبلی تکمیل شود.

این سبک مدیریت باید تغییر کند. باید منابع را در حوزه های مولد، سرمایه گذاری کنیم تا افزایش سرمایه و ثروت ایجاد کند. اگر این هدف محقق شود، در کنار آن پروژه های عمرانی هم اجرا خواهد شد.