رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه جهانی کشتی محمدعلی گرایی را تعلیق کرد

اتحادیه جهانی کشتی محمدعلی گرایی را تعلیق کرد عاقبت پرتاب بطری! در مبارزه حساسِ محمدرضا گرایی با حریف ژاپنی در مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۳ بلگراد، در حالی که نتیجه مساوی دنبال می‌شد، یک بطری آب به تشک پرتاب و مانع از اجرای فن از سوی کشتی‌گیر ژاپنی شد. ژاپنی‌ها نسبت به پرتاب بطری به تشک […]

اتحادیه جهانی کشتی محمدعلی گرایی را تعلیق کرد

عاقبت پرتاب بطری!

در مبارزه حساسِ محمدرضا گرایی با حریف ژاپنی در مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۳ بلگراد، در حالی که نتیجه مساوی دنبال می‌شد، یک بطری آب به تشک پرتاب و مانع از اجرای فن از سوی کشتی‌گیر ژاپنی شد.

ژاپنی‌ها نسبت به پرتاب بطری به تشک معترض شدند و اعتقاد داشتند این اقدام منجر به عدم اجرای فن از سوی کشتی‌گیرشان و تغییر نتیجه شده است. آنها محمدعلی گرایی برادر بزرگتر محمدرضا را پرتاب کننده بطری به تشک معرفی کردند.

در پی این اتفاقات، اتحادیه جهانی کشتی (UWW) محمدعلی گرایی را به حالت تعلیق درآورد و اکنون فدراسیون باید دفاعیه‌اش را به UWW ارسال کند. /تسنيم


جدیدترین خبرها