رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توافق اولیه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان حاصل شد

توافق اولیه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان حاصل شد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم از یک توافق اولیه با دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان و حرکت به سمت متناسب سازی حقوق آنان با شاغلین خبر داد.

توافق اولیه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان حاصل شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم از یک توافق اولیه با دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان و حرکت به سمت متناسب سازی حقوق آنان با شاغلین خبر داد.