رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا خطاب به ایران: درگیر بحران اسرائیل نشوید

آمریکا خطاب به ایران: درگیر بحران اسرائیل نشوید رئیس ستاد ارتش آمریکا: پیام من به ایران این است که درگیر بحران اسرائیل نشوید. مهم این است که پیام ما را درباره عدم مداخله در بحران اسرائیل درک کنید. نمی‌خواهیم درگیری در منطقه گسترش یابد /الجزیره

آمریکا خطاب به ایران: درگیر بحران اسرائیل نشوید

رئیس ستاد ارتش آمریکا: پیام من به ایران این است که درگیر بحران اسرائیل نشوید.

مهم این است که پیام ما را درباره عدم مداخله در بحران اسرائیل درک کنید.

نمی‌خواهیم درگیری در منطقه گسترش یابد /الجزیره


جدیدترین خبرها