رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سید محمد خاتمی: حمله غافلگیرانه مقاومت به اسرائیل دستاورد بزرگى براى مردم فلسطین است

سید محمد خاتمی: حمله غافلگیرانه مقاومت به اسرائیل دستاورد بزرگى براى مردم فلسطین است/ زور و اشغال منشأ مشروعیت نیست/ ایران باید با توجه به منافع ملى با این مسأله روبرو شود سیدمحمدخاتمی در واکنش به حمله اخیر مقاومت فلسطین به اسرائیل: حمله مقاومت فلسطین دستاورد بزرگی براى مردم این کشور است، اما ایران باید […]

سید محمد خاتمی: حمله غافلگیرانه مقاومت به اسرائیل دستاورد بزرگى براى مردم فلسطین است/ زور و اشغال منشأ مشروعیت نیست/ ایران باید با توجه به منافع ملى با این مسأله روبرو شود

سیدمحمدخاتمی در واکنش به حمله اخیر مقاومت فلسطین به اسرائیل:
حمله مقاومت فلسطین دستاورد بزرگی براى مردم این کشور است، اما ایران باید با تدبیر سیاسى و توجه به منافع ملى با این مسأله روبرو شود.

حمله غافلگیرانه مقاومت فلسطین نشانهٔ برهم خوردن توازن قوا در منطقه است و باید به عنوان فرصتی در پیشبرد صلح، قرار گیرد.

در طول تاریخ، بشر هزینه زیادى پرداخته است تا به این اصل مبارک برسد که تجاوز و اشغال منشأ مشروعیت نیست. آنچه رخ داده است حاصل تحقیر، سرکوب و ظلم‌هایی است که اسرائیل در طول سال‌ها نسبت به مردم فلسطین انجام داده است.

دخالت دادن قطب‌بندى‌هاى سیاسی در موضع گیری‌هاى خارجی، هم برای ایرانیان و هم برای فلسطینیان و مسلمانان مضر است.

دستگاههای تبلیغاتی طرفدار اسرائیل می کوشند این دستاورد بزرگ را به بعضی قدرتها و کشورها منتسب کنند؛ آنچه حاصل شده به مردم فلسطین تعلق دارد./ خاتمی مدیا