رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمیسیون اروپا: وضعیت در اسرائیل حمایت از اوکراین را متزلزل نخواهد کرد

کمیسیون اروپا: وضعیت در اسرائیل حمایت از اوکراین را متزلزل نخواهد کرد اریک مامر، سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد تشدید درگیری اسراییلی ها و فلسطینیان به کاهش حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه منجر نخواهد شد.

کمیسیون اروپا: وضعیت در اسرائیل حمایت از اوکراین را متزلزل نخواهد کرد

اریک مامر، سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد تشدید درگیری اسراییلی ها و فلسطینیان به کاهش حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه منجر نخواهد شد.