رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری افزایش یافت

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری افزایش یافت با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بدون سپرده‌گذاری نزد بانک عامل نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد. مبلغ سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های حقوقی با سپرده‌گذاری برای تامین مالی کسب و کارهای خرد و دانش بنیان نیز مبلغ ۷.۵ میلیارد ریال تعیین شد. […]

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری افزایش یافت

با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بدون سپرده‌گذاری نزد بانک عامل نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

مبلغ سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های حقوقی با سپرده‌گذاری برای تامین مالی کسب و کارهای خرد و دانش بنیان نیز مبلغ ۷.۵ میلیارد ریال تعیین شد.

مدت بازپرداخت این تسهیلات بنا به درخواست متقاضی حداکثر ۶۰ ماهه خواهد بود.