رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح جدید کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های ششم و هفتم از فردا اجرا می‌شود

طرح جدید کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های ششم و هفتم از فردا اجرا می‌شود با اجرایی شدن این طرح جدید، دهک‌های ششم و هفتم نیز مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومان خواهند شد.

طرح جدید کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های ششم و هفتم از فردا اجرا می‌شود

با اجرایی شدن این طرح جدید، دهک‌های ششم و هفتم نیز مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومان خواهند شد.