رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرماندار تهران: مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان نداشته‌ایم/ با گران‌فروشان برخورد می‌شود

فرماندار تهران: مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان نداشته‌ایم/ با گران‌فروشان برخورد می‌شود احمد قیومی: مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان نداشته‌ایم. هر نانوایی که مرتکب تخلف کم فروشی و گران فروشی شود برخورد جدی و پلمب در انتظارش خواهد بود. سازمان تعزیرات و بازرسی فرمانداری تهران اکیپ‌های مشترکی برای بررسی تخلفات تشکیل داده‌اند.

فرماندار تهران: مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان نداشته‌ایم/ با گران‌فروشان برخورد می‌شود

احمد قیومی:
مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان نداشته‌ایم.

هر نانوایی که مرتکب تخلف کم فروشی و گران فروشی شود برخورد جدی و پلمب در انتظارش خواهد بود.

سازمان تعزیرات و بازرسی فرمانداری تهران اکیپ‌های مشترکی برای بررسی تخلفات تشکیل داده‌اند.