رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسرائیل: جنگ طولانی و سخت خواهد بود ولی ما پیروز خواهیم شد

اسرائیل: جنگ طولانی و سخت خواهد بود ولی ما پیروز خواهیم شد وزیر دفاع اسرائیل ضمن اعتراف به ضربه سخت از سوی حماس، گفت که جنگ طولانی و سخت خواهد بود، اما ما پیروز خواهیم شد / میدل ایست نیوز

اسرائیل: جنگ طولانی و سخت خواهد بود ولی ما پیروز خواهیم شد

وزیر دفاع اسرائیل ضمن اعتراف به ضربه سخت از سوی حماس، گفت که جنگ طولانی و سخت خواهد بود، اما ما پیروز خواهیم شد / میدل ایست نیوز