رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعید جلیلی: تیتر سازندگی نشانگر پیشرفت گفتمان مقاومت است

سعید جلیلی: تیتر سازندگی نشانگر پیشرفت گفتمان مقاومت است بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید جلیلی از تیتر روزنامه‌ی سازندگی ناراحت شده و به روزنامه پاسخ داده است: «کسانی که شعار «نه غزه» سر دادند امروز نگران سکوت در برابر غزه هستند و همین نشانگر پیشرفت گفتمان مقاومت است» / باشگاه روزنامه‌نگاران

سعید جلیلی: تیتر سازندگی نشانگر پیشرفت گفتمان مقاومت است

بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید جلیلی از تیتر روزنامه‌ی سازندگی ناراحت شده و به روزنامه پاسخ داده است: «کسانی که شعار «نه غزه» سر دادند امروز نگران سکوت در برابر غزه هستند و همین نشانگر پیشرفت گفتمان مقاومت است» / باشگاه روزنامه‌نگاران