رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور مجوز ثبت سفارش واردات آیفون برعهده وزارت صمت است

صدور مجوز ثبت سفارش واردات آیفون برعهده وزارت صمت است واردکنندگان تلفن همراه پس از گرفتن مجوز واردات کالا از وزارت صمت و ورود تلفن همراه در گمرک برای بررسی انطباق با ضوابط و استاندارد این گوشی‌ها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه خواهند کرد.

صدور مجوز ثبت سفارش واردات آیفون برعهده وزارت صمت است

واردکنندگان تلفن همراه پس از گرفتن مجوز واردات کالا از وزارت صمت و ورود تلفن همراه در گمرک برای بررسی انطباق با ضوابط و استاندارد این گوشی‌ها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه خواهند کرد.