رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراسم اهدای دکتری افتخاری به شیخ زکزاکی

این عکس از حدادعادل، خسروپناه و اسماعیلی در مراسم اهدای دکتری افتخاری به شیخ زکزاکی، مورد توجه کاربران قرار گرفته است

این عکس از حدادعادل، خسروپناه و اسماعیلی در مراسم اهدای دکتری افتخاری به شیخ زکزاکی، مورد توجه کاربران قرار گرفته است