رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی‌اف پرچم جمهوری آذربایجان را در قره‌باغ برافراشت

علی‌اف پرچم جمهوری آذربایجان را در قره‌باغ برافراشت الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان به دنبال عملیات نظامی ماه گذشته میلادی این کشور در قره‌باغ که به خروج ارامنه انجامید، پرچم کشورش را امروز (یکشنبه) در این منطقه برافراشت.

علی‌اف پرچم جمهوری آذربایجان را در قره‌باغ برافراشت

الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان به دنبال عملیات نظامی ماه گذشته میلادی این کشور در قره‌باغ که به خروج ارامنه انجامید، پرچم کشورش را امروز (یکشنبه) در این منطقه برافراشت.