رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت‌نام رایگان دهک‌های یک تا ۴ در مدارس سمپاد

ثبت‌نام رایگان دهک‌های یک تا ۴ در مدارس سمپاد رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان: به مدارس اعلام کردیم که علی‌الحساب بدون دریافت پولی از بچه‌های دهک یک تا چهار آنها را ثبت‌نام کنند. اعتبارات لازم برای انجام این کار به سازمان داده نشده اما این شرایط به مدارس توضیح داده شده است.

ثبت‌نام رایگان دهک‌های یک تا ۴ در مدارس سمپاد

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان:

به مدارس اعلام کردیم که علی‌الحساب بدون دریافت پولی از بچه‌های دهک یک تا چهار آنها را ثبت‌نام کنند.

اعتبارات لازم برای انجام این کار به سازمان داده نشده اما این شرایط به مدارس توضیح داده شده است.