رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه بانک‌هایی که وام مسکن پرداخت نکردند

جریمه بانک‌هایی که وام مسکن پرداخت نکردند مدیرعامل صندوق ملی مسکن: ۲ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ملی مسکن واریز شده که رقم ریالی این منابع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است، ۲۰ همت هم از محل تهاتر نفت به این صندوق واریز شده است. بانک‌ها بابت عدم همراهی با نهضت ملی […]

جریمه بانک‌هایی که وام مسکن پرداخت نکردند

مدیرعامل صندوق ملی مسکن:

۲ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ملی مسکن واریز شده که رقم ریالی این منابع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است، ۲۰ همت هم از محل تهاتر نفت به این صندوق واریز شده است.

بانک‌ها بابت عدم همراهی با نهضت ملی مسکن طی دو سال اخیر باید ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند، و تاکنون ۷۰ همت برگه تشخیص از سوی سازمان امور مالیاتی برای بانک های متخلف صادر شده است.