رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

احتمال حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت مصوب کرد، شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار گردد. هم اکنون شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نقش دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر عهده شورای […]

احتمال حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت مصوب کرد، شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار گردد.

هم اکنون شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نقش دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر عهده شورای رقابت است که احتمالا با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد.