رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت اقتصاد ملزم به شبانه‌روزی کردن گمرکات شد

وزارت اقتصاد ملزم به شبانه‌روزی کردن گمرکات شد نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی را مکلف کردند نسبت به شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام کند.

وزارت اقتصاد ملزم به شبانه‌روزی کردن گمرکات شد

نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی را مکلف کردند نسبت به شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام کند.