رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احضار مدیران «اعتماد» و «فراز» در رابطه با خبرهای «مهرجویی»

احضار مدیران «اعتماد» و «فراز» در رابطه با خبرهای «مهرجویی» دادستان تهران: با عنایت به موارد مطروحه ناظر بر قتل یکی از کارگردانان سینمای کشور، مدیران رسانه‌های «اعتماد» و «فراز» و همچنین برخی از انسان‌رسانه‌ها که مطالبی را در رابطه با این موضوع منتشر کرده بودند، فراخوانده شدند و تذکرات، توجیهات و ارشادات لازم درباره […]

احضار مدیران «اعتماد» و «فراز» در رابطه با خبرهای «مهرجویی»

دادستان تهران: با عنایت به موارد مطروحه ناظر بر قتل یکی از کارگردانان سینمای کشور، مدیران رسانه‌های «اعتماد» و «فراز» و همچنین برخی از انسان‌رسانه‌ها که مطالبی را در رابطه با این موضوع منتشر کرده بودند، فراخوانده شدند و تذکرات، توجیهات و ارشادات لازم درباره آنها انجام شد.