رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استمرار افت عرضه گوشت در آخر تابستان

استمرار افت عرضه گوشت در آخر تابستان بر اساس آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران از کشتار دام در کشتارگاه‌های کشور در شهریور ۱۴۰۲، عرضه گوشت قرمز در کشور نسبت به شهریور سال گذشته و نسبت به ماه قبل از خود کاهش یافته است. این روند کاهشی در عرضه گوشت گاو و گوسفند نیز […]

استمرار افت عرضه گوشت در آخر تابستان

بر اساس آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران از کشتار دام در کشتارگاه‌های کشور در شهریور ۱۴۰۲، عرضه گوشت قرمز در کشور نسبت به شهریور سال گذشته و نسبت به ماه قبل از خود کاهش یافته است. این روند کاهشی در عرضه گوشت گاو و گوسفند نیز دیده می‌شود.

طبق گزارش مرکز آمار، وزن گوشت قرمز عرضه شده در کشور از ۵۷.۹ هزار تن در شهریور سال گذشته به ۳۹.۶ هزار تن در شهریور امسال رسیده و ۳۱.۶ درصد کمتر شده است.

مقایسه ماهانه این شاخص نیز نشان می دهد عرضه گوشت قرمز نسبت به مرداد ماه سال جاری با کاهش ۳.۸ درصدی مواجه شده است.