رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت آموزش زبان خارجی در مهد کودک شامل عربی هم می‌شود

ممنوعیت آموزش زبان خارجی در مهد کودک شامل عربی هم می‌شود مدیرکل برنامه‌ریزی و تبیین ضوابط سازمان‌های تعلیم و تربیت کودک: طبق اسناد بالادستی نظام تعلیم وتربیت، آموزش زبان خارجی در دوره‌های بعد از ابتدایی شروع می‌شود. منظور از زبان خارجی فقط انگلیسی و لاتین نیست، بلکه زبان عربی را هم‌ شامل می‌شود.

ممنوعیت آموزش زبان خارجی در مهد کودک شامل عربی هم می‌شود

مدیرکل برنامه‌ریزی و تبیین ضوابط سازمان‌های تعلیم و تربیت کودک:
طبق اسناد بالادستی نظام تعلیم وتربیت، آموزش زبان خارجی در دوره‌های بعد از ابتدایی شروع می‌شود.

منظور از زبان خارجی فقط انگلیسی و لاتین نیست، بلکه زبان عربی را هم‌ شامل می‌شود.