رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروها/٨ محصول فاقد قیمت تعیین شد

مخالفت شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروها/٨ محصول فاقد قیمت تعیین شد مدیر روابط عمومی شورای رقابت : افزایش قیمت خودروها اعم از داخلی و مونتاژی، در شورای رقابت رد شد. تنها قیمت هشت خودروی جدید گروه صنعتی ایران‌خودرو که فاقد قیمت بودند، قیمت‌گذاری شدند. قیمت این محصولات متعاقباً اعلام خواهد شد.

مخالفت شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروها/٨ محصول فاقد قیمت تعیین شد

مدیر روابط عمومی شورای رقابت :

افزایش قیمت خودروها اعم از داخلی و مونتاژی، در شورای رقابت رد شد.

تنها قیمت هشت خودروی جدید گروه صنعتی ایران‌خودرو که فاقد قیمت بودند، قیمت‌گذاری شدند.

قیمت این محصولات متعاقباً اعلام خواهد شد.