رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا هشدار سفر برای شهروندان خود در سراسر جهان صادر کرد

آمریکا هشدار سفر برای شهروندان خود در سراسر جهان صادر کرد وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به دلیل افزایش تنش ها در خاورمیانه و سایر نقاط ناشی از جنگ جاری میان رژیم اسرائیل و فلسطین ، هشدار سفر احتیاطی جهانی برای شهروندان خود در سراسر جهان صادر کرد.

آمریکا هشدار سفر برای شهروندان خود در سراسر جهان صادر کرد

وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به دلیل افزایش تنش ها در خاورمیانه و سایر نقاط ناشی از جنگ جاری میان رژیم اسرائیل و فلسطین ، هشدار سفر احتیاطی جهانی برای شهروندان خود در سراسر جهان صادر کرد.


جدیدترین خبرها