رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسراییلی ها میتوانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند!

اسراییلی ها میتوانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند! سفارت اسراییل در واشینگتن اعلام کرد که اسراییلی ها می توانند از امروز بدون ویزا به آمریکا سفر کنند.

اسراییلی ها میتوانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند!

سفارت اسراییل در واشینگتن اعلام کرد که اسراییلی ها می توانند از امروز بدون ویزا به آمریکا سفر کنند.