رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مبالغ جدید شهریه‌ دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه‌های دولتی: پزشکی خواندن یک میلیارد و ۷۰۰ آب می‌خورد

مبالغ جدید شهریه‌ دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه‌های دولتی: پزشکی خواندن یک میلیارد و ۷۰۰ آب می‌خورد بررسی روزنامه فرهیختگان از شهریه‌های جدید دانشگاه‌های دولتی نشان می‌دهد، قرار است تا پس از این، دانشجویان محصل پزشکی، سالی ١١٠ میلیون تومان به دانشگاه بپردازند. البته مانند دیگر مقاطع، دانشجویان ورودی سال تحصیلی ١۴٠٣-١۴٠٢ یا به‌اصطلاح جدیدالورودها […]

مبالغ جدید شهریه‌ دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه‌های دولتی: پزشکی خواندن یک میلیارد و ۷۰۰ آب می‌خورد

بررسی روزنامه فرهیختگان از شهریه‌های جدید دانشگاه‌های دولتی نشان می‌دهد، قرار است تا پس از این، دانشجویان محصل پزشکی، سالی ١١٠ میلیون تومان به دانشگاه بپردازند. البته مانند دیگر مقاطع، دانشجویان ورودی سال تحصیلی ١۴٠٣-١۴٠٢ یا به‌اصطلاح جدیدالورودها باید مبلغی معادل ٢١٣ میلیون تومان پرداخت کنند.

با احتساب هشت‌سالی که دانشجویان پزشکی درس می‌خوانند و ثابت ماندن شهریه، دانشجویان ورودی امسال، در پایان تحصیل خود، مبلغ یک‌ میلیارد و ٧٠۴ میلیون تومان پرداخت خواهند کرد.

دانشجویان انتقالی از خارج که قبل از سال ٢٠١٩ وارد دانشگاه شده‌اند، برای تحصیل در رشته پزشکی باید ١۵٠ میلیون تومان پرداخت کنند اما دانشجویانی که بعد از سال ٢٠١٩ شروع به تحصیل کرده‌اند باید همان مبلغ ۲۱۳ میلیون تومان سالانه شهریه بپردازند.