رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نادر قاضی‌پور: برخی بازنشسته‌ها توان خرید دندان مصنوعی را هم ندارند

نادر قاضی‌پور: برخی بازنشسته‌ها توان خرید دندان مصنوعی را هم ندارند قاضی پور نماینده ادوار مجلس: اقای رییسی این شتر دم خانه‌ی شما و وزیر کار هم می‌خوابد و شما نیز روزی بازنشسته می‌شوید، پس به فکر خودتان باشید و اول تورم را مهار کنید و سپس حقوق بازنشستگان را در حد معقول افزایش دهید. […]

نادر قاضی‌پور: برخی بازنشسته‌ها توان خرید دندان مصنوعی را هم ندارند

قاضی پور نماینده ادوار مجلس:
اقای رییسی این شتر دم خانه‌ی شما و وزیر کار هم می‌خوابد و شما نیز روزی بازنشسته می‌شوید، پس به فکر خودتان باشید و اول تورم را مهار کنید و سپس حقوق بازنشستگان را در حد معقول افزایش دهید.

برخی بازنشستگان متاسفانه حتی منزل مسکونی ندارند، این دسته افراد واقعا قادر به تامین هزینه‌ی زندگی نیستند و کسانی که خانه دارند نیز با این حقوق شاید بتوانند ده روز اول ماه زندگی کنند.

شما سری به هتل فردوسی بزنید، می‌بینید همواره گروه‌های سی چهل نفره از پیرمردان زن و مرد ژاپنی در این هتل هستند، پرسیدم گفتند سازمان‌های بازنشستگی این‌ها سالی یک بار انها را به خارج می‌فرستند اما بازنشسته‌ی ما در تامین معیشت خود مانده است.

دولت جدا از افزایش مستمری بازنشستگان متناسب با تورم، باید به فکر بازنشستگان بدون مسکن باشد و برای کاهش هزینه‌های درمان آنها نیز تدبیر کند، بازنشسته عمل زیبایی نمی‌کند اما بسیاری از بازنشسته‌ها حتی قادر نیستند برای خودشان دندان مصنوعی بخرند.