رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حزب الله تصمیم گرفته در جنگ شرکت کند

وزیر دفاع اسرائیل می‎گوید حزب الله تصمیم گرفته در جنگ شرکت کند و بهای سنگینی می‎پردازد./الجزیره

وزیر دفاع اسرائیل می‎گوید حزب الله تصمیم گرفته در جنگ شرکت کند و بهای سنگینی می‎پردازد./الجزیره


جدیدترین خبرها