رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودداری مجلس از ورود به موضوع «تنظیم‌گری صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر»

خودداری مجلس از ورود به موضوع «تنظیم‌گری صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر» رئیس مجلس ضمن جلوگیری از ورود به موضوع «تنظیم‌گری صدا و سیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر» در برنامه هفتم توسعه، بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه تاکید کرد. قالیباف: بدون شک مجلس از صداوسیما […]

خودداری مجلس از ورود به موضوع «تنظیم‌گری صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر»

رئیس مجلس ضمن جلوگیری از ورود به موضوع «تنظیم‌گری صدا و سیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر» در برنامه هفتم توسعه، بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه تاکید کرد.

قالیباف:
بدون شک مجلس از صداوسیما می‌خواهد که این بخش‌ها [رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر] بدون صاحب باقی نماند و نقش تنظیم‌گری نیز بر عهده صداوسیما است.

ما نمی‌توانیم دومرتبه در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، در مجلس دخالت کنیم.