رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت مجلس با حضور بازنشستگان در ریاست فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و کمیته ملی المپیک

مخالفت مجلس با حضور بازنشستگان در ریاست فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و کمیته ملی المپیک نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با تصویب حکمی درباره حضور بازنشستگان در ریاست فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، ریاست کمیته‌های ملی المپیک و پاراالمپیک مخالفت کردند.

مخالفت مجلس با حضور بازنشستگان در ریاست فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و کمیته ملی المپیک

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با تصویب حکمی درباره حضور بازنشستگان در ریاست فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، ریاست کمیته‌های ملی المپیک و پاراالمپیک مخالفت کردند.


جدیدترین خبرها