رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طاهری: شورای رقابت درباره منکَر افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد

طاهری: شورای رقابت درباره منکَر افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی‌از منکر: شورای رقابت درباره منکَر افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد. ما از مطالبه‌گران می‌خواهیم ضمن حفظ فرآیند قانونی، در این موضوع ورود جدی داشته باشند و اجازه ندهند چند نفر به‌خاطر منافع شخصی نظام را زیر سوال ببرند.

طاهری: شورای رقابت درباره منکَر افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد

دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی‌از منکر:
شورای رقابت درباره منکَر افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد.

ما از مطالبه‌گران می‌خواهیم ضمن حفظ فرآیند قانونی، در این موضوع ورود جدی داشته باشند و اجازه ندهند چند نفر به‌خاطر منافع شخصی نظام را زیر سوال ببرند.