رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان تشکیل پرونده قضایی برای توقف در پیاده‌رو

امکان تشکیل پرونده قضایی برای توقف در پیاده‌رو معاون عملیات پلیس راهور تهران: توقف در پیاده‌رو جزو تخلف‌های پرتکرار در معابر تهران است که این تخلف جریمه دارد. با کسانی که این تخلف را تکرار کنند برخورد قضایی می‌شود و با تشکیل پرونده در مرجع قضایی، وسیله نقلیه با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهد شد

امکان تشکیل پرونده قضایی برای توقف در پیاده‌رو

معاون عملیات پلیس راهور تهران:
توقف در پیاده‌رو جزو تخلف‌های پرتکرار در معابر تهران است که این تخلف جریمه دارد.

با کسانی که این تخلف را تکرار کنند برخورد قضایی می‌شود و با تشکیل پرونده در مرجع قضایی، وسیله نقلیه با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهد شد


جدیدترین خبرها