رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه ادعاهای کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن بی‌اساس و دروغ بوده است!

سیامک قاسمی، اقتصاددان: آمارهای جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که همه ادعاهای کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن بی‌اساس و دروغ بوده است! متوسط قیمت مسکن بر اساس این آمارها در تابستان فقط ۵ درصد کاهش قیمت داشته است و این تاییدی بر چسبندگی قیمتی بالای بازار مسکن در ایران است که رکود […]

سیامک قاسمی، اقتصاددان:

آمارهای جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که همه ادعاهای کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن بی‌اساس و دروغ بوده است!

متوسط قیمت مسکن بر اساس این آمارها در تابستان فقط ۵ درصد کاهش قیمت داشته است و این تاییدی بر چسبندگی قیمتی بالای بازار مسکن در ایران است که رکود را نه با کاهش قیمت که با معامله نشدن و نقدشوندگی پایین نشان می‌دهد.