رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاوران املاک کشور درجه‌بندی می‌شوند

مشاوران املاک کشور درجه‌بندی می‌شوند عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران: براساس تصمیمات کشوری مقرر شده است تمام مشاوران املاک درجه بندی شوند. با درجه‌بندی شدن مشاوران املاک، نرخ ارائه خدمات آن ها متفاوت خواهد بود و بر اساس کارایی، آموزش‌های دیده شده است.

مشاوران املاک کشور درجه‌بندی می‌شوند

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران:

براساس تصمیمات کشوری مقرر شده است تمام مشاوران املاک درجه بندی شوند.

با درجه‌بندی شدن مشاوران املاک، نرخ ارائه خدمات آن ها متفاوت خواهد بود و بر اساس کارایی، آموزش‌های دیده شده است.