رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا از برگزاری مذاکرات احیای برجام منصرف شد

امواج مدیا به نقل از یک منبع آگاه: آمریکا از تصمیم خود برای برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار بود این ماه در عمان برگزار شود منصرف شد

امواج مدیا به نقل از یک منبع آگاه: آمریکا از تصمیم خود برای برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار بود این ماه در عمان برگزار شود منصرف شد


جدیدترین خبرها