رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادرات آب معدنی مانعی ندارد

صادرات آب معدنی مانعی ندارد سخنگوی صنعت آب: حجم آب معدنی که از کشور خارج می‌شود در قیاس با آب شرب بسیار محدود است به‌طوری که نمی‌توان نام صادرات آب را روی آن گذاشت و مشکلی در برنامه‌ها و سیاست‌های کشور ایجاد نمی‌کند و مانعی ندارد.

صادرات آب معدنی مانعی ندارد

سخنگوی صنعت آب:
حجم آب معدنی که از کشور خارج می‌شود در قیاس با آب شرب بسیار محدود است به‌طوری که نمی‌توان نام صادرات آب را روی آن گذاشت و مشکلی در برنامه‌ها و سیاست‌های کشور ایجاد نمی‌کند و مانعی ندارد.