رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استفاده از زبان‌های بیگانه در تبلیغات شهری کرج ممنوع

استفاده از زبان‌های بیگانه در تبلیغات شهری کرج ممنوع فرماندار کرج: استفاده از زبان های بیگانه در تبلیغات محیطی شهر مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. تمامی شهرداران ملزم هستند از نصب هرگونه تابلوهای تبلیغی که معرفی به زبان بیگانه دارد، خودداری کنند.

استفاده از زبان‌های بیگانه در تبلیغات شهری کرج ممنوع

فرماندار کرج:
استفاده از زبان های بیگانه در تبلیغات محیطی شهر مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.

تمامی شهرداران ملزم هستند از نصب هرگونه تابلوهای تبلیغی که معرفی به زبان بیگانه دارد، خودداری کنند.