رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشد ۱۳۳ درصدی اعتیاد میان دختران ۱۳ تا ۱۵ سال

رشد ۱۳۳ درصدی اعتیاد میان دختران ۱۳ تا ۱۵ سال محمد حاجیلویی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی: رشد ۱۳ درصدی استعمال دخانیات در حوزه نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله شرایط خاصی ایجاد کرده است؛ این امر در دختران نوجوان حادتر است و شاهد رشد ۱۳۳ درصدی در این حوزه در بین […]

رشد ۱۳۳ درصدی اعتیاد میان دختران ۱۳ تا ۱۵ سال

محمد حاجیلویی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی: رشد ۱۳ درصدی استعمال دخانیات در حوزه نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله شرایط خاصی ایجاد کرده است؛ این امر در دختران نوجوان حادتر است و شاهد رشد ۱۳۳ درصدی در این حوزه در بین نوجوانان دختر هستیم.