رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چک‌های کاغذی حذف می‌شود

چک‌های کاغذی حذف می‌شود با تصویب مجلس، بانک مرکزی مکلف به حذف چک‌های کاغذی از نظام بانکی تا پایان سال سوم برنامه شد.

چک‌های کاغذی حذف می‌شود

با تصویب مجلس، بانک مرکزی مکلف به حذف چک‌های کاغذی از نظام بانکی تا پایان سال سوم برنامه شد.