رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت‌نام ۲۴۸۲۹ نفر برای انتخابات مجلس

ثبت‌نام ۲۴۸۲۹ نفر برای انتخابات مجلس سخنگوی ستاد انتخابات کشور: فرصت نام‌نویسی انتخابات مجلس دوازدهم ساعت ۱۸ امروز به پایان رسید و ۲۴۸۲۹ نفر ثبت‌نام قطعی داشتند. امروز ۷۸۵۶ نفر ثبت‌نام خود را نهایی کردند.

ثبت‌نام ۲۴۸۲۹ نفر برای انتخابات مجلس

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
فرصت نام‌نویسی انتخابات مجلس دوازدهم ساعت ۱۸ امروز به پایان رسید و ۲۴۸۲۹ نفر ثبت‌نام قطعی داشتند.

امروز ۷۸۵۶ نفر ثبت‌نام خود را نهایی کردند.


جدیدترین خبرها