رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مایک جانسون به عنوان رییس مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد.

مایک جانسون به عنوان رییس مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد.

مایک جانسون به عنوان رییس مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد.