رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یگان ویژه پلیس به سامانه تشخیص لیدرها و محرکان بی‌نظمی مجهز می‌شود

یگان ویژه پلیس به سامانه تشخیص لیدرها و محرکان بی‌نظمی مجهز می‌شود سردار حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه فراجا از استفاده از سامانه جدید هوشمند در حوزه ماموریت‌های خود خبر داد و گفت: سامانه جدید با تشخصی لیدرها و محرکان بی‌نظمی به طور هوشمند و الکترونیک، هزینه برخورد را به طور محسوس کاهش خواهد داد. […]

یگان ویژه پلیس به سامانه تشخیص لیدرها و محرکان بی‌نظمی مجهز می‌شود

سردار حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه فراجا از استفاده از سامانه جدید هوشمند در حوزه ماموریت‌های خود خبر داد و گفت: سامانه جدید با تشخصی لیدرها و محرکان بی‌نظمی به طور هوشمند و الکترونیک، هزینه برخورد را به طور محسوس کاهش خواهد داد.

طرح سامانه «مصاف» از سه سال پیش در برنامه یگان‌های ویژه پلیس قرار گرفته است و این طرح با اولویت هوشمندسازی پلیس دارای ۱۲ زیرمجموعه است.