رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه استان‌های ایران زاغه‌نشین دارند / جمعیت محروم از حقوق اولیه زندگی بیشتر می‌شود

همه استان‌های ایران زاغه‌نشین دارند / جمعیت محروم از حقوق اولیه زندگی بیشتر می‌شود حدود ۲۰ میلیون نفر در ایران در بافت‌های ناکارآمد شامل سکونتگاه غیررسمی، بافت تاریخی و بافت فرسوده ساکن هستند. این اطلاعاتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده و در ادامه نوشته است که حدود ۶ میلیون نفر از این افراد […]

همه استان‌های ایران زاغه‌نشین دارند / جمعیت محروم از حقوق اولیه زندگی بیشتر می‌شود

حدود ۲۰ میلیون نفر در ایران در بافت‌های ناکارآمد شامل سکونتگاه غیررسمی، بافت تاریخی و بافت فرسوده ساکن هستند. این اطلاعاتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده و در ادامه نوشته است که حدود ۶ میلیون نفر از این افراد مشخصا در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. کسانی که اقتصاد ناکارآمد و فقر آنها را زاغه نشین و در جای جای کشور پراکنده کرده است.

همه استان‌های کشور با پدیده سکونتگاه‌های غیررسمی مواجه‌اند. الگوی سکونت غیررسمی اگر در دهه قبل شهرهای بزرگ و کلانشهرها را در برمی‌گرفت، در حال حاضر در شهرهای متوسط و کوچک نیز در حال گسترش است.

افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، تغییرات اقلیمی به خصوص بحران آب، جابه‌جایی جمعیتی بیشتری را به سمت شهرهای بزرگ ناگریز کرده و جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی را افزایش خواهد داد./اقتصاد آنلاین