رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزییات مهم درباره مسئله افزایش مالیات سیگار

جزییات مهم درباره مسئله افزایش مالیات سیگار از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سالانه به شرح زیر افزایش می‌یابد: تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (%۱۵) تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (%۲۵) سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (%۵۰)/اکونگار

جزییات مهم درباره مسئله افزایش مالیات سیگار

از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سالانه به شرح زیر افزایش می‌یابد:

تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (%۱۵)

تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (%۲۵)

سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (%۵۰)/اکونگار